دسته‌های محصولات

ست مته رونیکس – RONIX مدل RH-5585

۱۹۰,۰۰۰ تومان

ست مته رونیکس – RONIX مدل RH-5581

۳۴۰,۰۰۰ تومان
مته کبالت 5% توسن – TOSAN HSS سایز 1.5 میلی‌متر
افزودن به سبد خرید

مته کبالت 5% توسن – TOSAN HSS سایز 1.5 میلی‌متر

۲۰,۰۰۰ تومان
مته کبالت 5% توسن – TOSAN HSS سایز2 میلی‌متر
افزودن به سبد خرید

مته کبالت 5% توسن – TOSAN HSS سایز2 میلی‌متر

۳۰,۰۰۰ تومان
مته کبالت 5% توسن – TOSAN HSS سایز 1 میلی‌متر
افزودن به سبد خرید

مته کبالت 5% توسن – TOSAN HSS سایز 1 میلی‌متر

۲۰,۰۰۰ تومان
مته کبالت 5% توسن – TOSAN HSS سایز 3.5 میلی‌متر
افزودن به سبد خرید

مته کبالت 5% توسن – TOSAN HSS سایز 3.5 میلی‌متر

۳۵,۰۰۰ تومان
مته کبالت 5% توسن – TOSAN HSS سایز 3 میلی‌متر
افزودن به سبد خرید

مته کبالت 5% توسن – TOSAN HSS سایز 3 میلی‌متر

۲۵,۰۰۰ تومان
مته کبالت 5% توسن – TOSAN HSS سایز 2.5 میلی‌متر
افزودن به سبد خرید

مته کبالت 5% توسن – TOSAN HSS سایز 2.5 میلی‌متر

۲۰,۰۰۰ تومان
-6%
مته کبالت 5% توسن – TOSAN HSS سایز 12 میلی‌متر
افزودن به سبد خرید

مته کبالت 5% توسن – TOSAN HSS سایز 12 میلی‌متر

۲۳۵,۰۰۰ تومان
-5%
مته کبالت 5% توسن – TOSAN HSS سایز 13 میلی‌متر
افزودن به سبد خرید

مته کبالت 5% توسن – TOSAN HSS سایز 13 میلی‌متر

۲۷۵,۰۰۰ تومان
مته کبالت 5% توسن – TOSAN HSS سایز 4 میلی‌متر
افزودن به سبد خرید

مته کبالت 5% توسن – TOSAN HSS سایز 4 میلی‌متر

۳۸,۰۰۰ تومان
-11%
مته کبالت 5% توسن – TOSAN HSS سایز 10 میلی‌متر
افزودن به سبد خرید

مته کبالت 5% توسن – TOSAN HSS سایز 10 میلی‌متر

۱۶۰,۰۰۰ تومان
-7%
مته کبالت 5% توسن – TOSAN HSS سایز 10.5 میلی‌متر
افزودن به سبد خرید

مته کبالت 5% توسن – TOSAN HSS سایز 10.5 میلی‌متر

۱۶۸,۰۰۰ تومان
-13%
مته کبالت 5% توسن – TOSAN HSS سایز 11 میلی‌متر
افزودن به سبد خرید

مته کبالت 5% توسن – TOSAN HSS سایز 11 میلی‌متر

۲۰۰,۰۰۰ تومان
-17%
مته کبالت 5% توسن – TOSAN HSS سایز 8.5 میلی‌متر
افزودن به سبد خرید

مته کبالت 5% توسن – TOSAN HSS سایز 8.5 میلی‌متر

۱۰۰,۰۰۰ تومان
-7%
مته کبالت 5% توسن – TOSAN HSS سایز 9 میلی‌متر
افزودن به سبد خرید

مته کبالت 5% توسن – TOSAN HSS سایز 9 میلی‌متر

۱۳۰,۰۰۰ تومان
-6%
مته کبالت 5% توسن – TOSAN HSS سایز 7 میلی‌متر
افزودن به سبد خرید

مته کبالت 5% توسن – TOSAN HSS سایز 7 میلی‌متر

۸۵,۰۰۰ تومان
-12%
مته کبالت 5% توسن – TOSAN HSS سایز 8 میلی‌متر
افزودن به سبد خرید

مته کبالت 5% توسن – TOSAN HSS سایز 8 میلی‌متر

۱۱۰,۰۰۰ تومان
-9%
مته کبالت 5% توسن – TOSAN HSS سایز 9.5 میلی‌متر
افزودن به سبد خرید

مته کبالت 5% توسن – TOSAN HSS سایز 9.5 میلی‌متر

۱۴۵,۰۰۰ تومان
-10%
مته کبالت 5% توسن – TOSAN HSS سایز 7.5 میلی‌متر
افزودن به سبد خرید

مته کبالت 5% توسن – TOSAN HSS سایز 7.5 میلی‌متر

۹۰,۰۰۰ تومان
مته کبالت 5% توسن – TOSAN HSS سایز 5.5 میلی‌متر
افزودن به سبد خرید

مته کبالت 5% توسن – TOSAN HSS سایز 5.5 میلی‌متر

۵۴,۰۰۰ تومان
-8%
مته کبالت 5% توسن – TOSAN HSS سایز 6 میلی‌متر
افزودن به سبد خرید

مته کبالت 5% توسن – TOSAN HSS سایز 6 میلی‌متر

۵۵,۰۰۰ تومان
-13%
مته کبالت 5% توسن – TOSAN HSS سایز 6.5 میلی‌متر
افزودن به سبد خرید

مته کبالت 5% توسن – TOSAN HSS سایز 6.5 میلی‌متر

۷۰,۰۰۰ تومان
مته کبالت 5% توسن – TOSAN HSS سایز 3.75 میلی‌متر
افزودن به سبد خرید

مته کبالت 5% توسن – TOSAN HSS سایز 3.75 میلی‌متر

۳۲,۰۰۰ تومان
مته کبالت 5% توسن – TOSAN HSS سایز 4.5 میلی‌متر
افزودن به سبد خرید

مته کبالت 5% توسن – TOSAN HSS سایز 4.5 میلی‌متر

۴۰,۰۰۰ تومان
مته کبالت 5% توسن – TOSAN HSS سایز 5 میلی‌متر
افزودن به سبد خرید

مته کبالت 5% توسن – TOSAN HSS سایز 5 میلی‌متر

۴۲,۰۰۰ تومان
مته چهار شیار دو الماسه سایز 7 طول 16 سانتیمتر توسن – TOSAN
افزودن به سبد خرید

مته چهار شیار دو الماسه سایز 7 طول 16 سانتیمتر توسن – TOSAN

۳۳,۰۰۰ تومان
مته کبالت 5% توسن – TOSAN HSS سایز 4.2 میلی‌متر
افزودن به سبد خرید

مته کبالت 5% توسن – TOSAN HSS سایز 4.2 میلی‌متر

۴۴,۰۰۰ تومان